Obwieszczenie GK.6220.21.5.2011 z dnia 21.10.2011r

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew GK.6220.21.5.2011 z dnia 21.10.2011r o wydanym w dniu 21.10.2011r., znak GK.6220.21.5.2011 postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia wodnego z MEW „Rokutnica” w km 39+300 rz. Prosny, na terenie działek nr 194, 196, 197, 195, 193  (obręb geodezyjny 0020 Rokutów) gm. Pleszew oraz dz. nr 778/9, 778/10, obręb geodezyjny 0001 Brudzewek) gm. Chocz, do czasu  przedłożenia przez FABUD sp. z o.o., ul. Gen. Bora Komorowskiego 98, 80-377 Gdańsk reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Panią Katarzynę Laskowską raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf