Obwieszczenie GK.6220.21.4.2011 z dnia 21.10.2011r

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  o wydanym w dniu 21.10.2011r., znak GK.6220.21.4.2011 postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie stopnia wodnego z MEW „Rokutnica” w km 39+300 rz. Prosny, na terenie działek nr 194, 196, 197, 195, 193  (obręb geodezyjny 0020 Rokutów) gm. Pleszew oraz dz. nr 778/9, 778/10, obręb geodezyjny 0001 Brudzewek) gm. Chocz,

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf