Obwieszczenie GK.6220.24.3.2011 z dnia 27.10.2011r

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wydanej w dniu 27.10.2011r., znak GK.6220.24.3.2011 decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i uznać je za bezprzedmiotowe, dla inwestycji polegającej przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego i wiaty gospodarczej na zakład ślusarski o profilu produkcyjnym: ogrodzenia, bramy stalowe i obróbki blacharskie na dz. nr 2668/7 w m. Pleszew.

 Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf