Zarządzenie Nr 130/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 130/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu .

Pobierz - format pdf