Zarządzenie Nr 131/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 131/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej

Pobierz - format pdf