Zarządzenie Nr 132/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 132/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamóiwenia publicznego

Pobierz - format pdf