Obwieszczenie Burmistrza z dnia 14-11-2011r.

Obwieszczenie Burmistrza z dnia 14-11-2011r. o wydanej w dniu 14.11.2011r. decyzji GK.6220.18-5.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej Łaszew – Zielona Łąka, gm. Pleszew

Pobierz - format pdf