Zarządzenie Nr 134/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 134/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie: niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf