Zarządzenie Nr 136/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 136/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023.

Pobierz - format pdf