Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23-11-2011

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23-11-2011 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:  „BUDOWA LINII KABLOWEJ SN-15KV ORAZ ODCINKA LINII NAPOWIETRZNEJ SN-15KV W PLESZEWIE W REJONIE ULIC NIESIOŁOWSKIEGO – PROKOPOWSKA NA DZIAŁKACH NR 1991/6, AM-22, OBRĘB PLESZEW, ORAZ NR 1933/3, 1537/2, 1538, 1532/3, 1532/2, 1533, AM-9, OBRĘB PLESZEW”.
 
Pobierz - format pdf