Obwieszczenie AU.6733.18.2011 z dnia 23 listopada 2011r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „USTAWIENIE KONTENERÓW SOCJALNYCH I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH W MIEJSCOWOŚCI LENARTOWICE  NA TERENIE DZIAŁKI NR 23/1, AM-3, GMINA PLESZEW”.

Pobierz - format pdf