Wykaz z dnia 30-11-2011r.

Wykaz z dnia 30-11-2011r. nieruchomości rolnej położonej w Nowej Wsi przeznaczonej na uprawy

Pobierz - format pdf