Wykaz z dnia 30-11-2011r.

Wykaz z dnia 30-11-2011r. nieruchomości rolnej położonej w Ludwinie przeznaczonej na uprawy

Pobierz - format pdf