Uchwała NR XLII/308/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06-lipca-2006r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf