Obwieszczenie AU.6733.16.2011 z dnia 28-11-2011r.

Obwieszczenei AU.6733.16.2011 z dnia 28-11-2011r. o  zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ ŁASZEW – ZIELONA ŁĄKA"

Pobierz - format pdf