Wykaz z dnia 16-04-2009 r.

Wykaz z dnia 16-04-2009r. nieruchomości rolnej położonej w Borucinie przeznaczonej na uprawy rolne.

Pobierz - format pdf