Wykaz z dnia 01-12-2011 r.

Wykaz z dnia 01-12-2011 r. nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne z wydzierżawieniem na okres 3 lat.

Pobierz - format pdf