Obwieszczenie AU.6733.19.2011 z dnia 05 grudnia 2011r.

Obwieszczenie AU.6733.19.2011 z dnia 05 grudnia 2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa linii kablowej średniego i niskiego napięcia, przyłącza kablowego niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym oraz stacji transformatorowej typu miejskiego MBSt 20/630 w Pleszewie w rejonie ulic Sportowej i Kubackiego"

Pobierz - format pdf