Wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

Wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

TEMAT: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji biogazowni o mocy elektrycznej 600kW na terenie działki nr 145 (obręb 0029 Zielona Łąka) w miejscowości Zielona Łąka, gmina Pleszew”

Pobierz tekst wezwania - format pdf