Obwieszczenie AU.6733.20.2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

Obwieszczenie AU.6733.20.2011 z dnia 14 grudnia 2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego" w ulicy Wyspiańskiego w Pleszewie na terenie działek NR 2424/1, 2426/13, 2426/9, 2426/10, AM-32, Obręb Pleszew.

Pobierz - format pdf