Obwieszczenie AU.6733.18.2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

Obwieszczenie AU.6733.18.2011 z dnia 14 grudnia 2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Ustawienie kontenerów socjalnych z budynkami gospodarczymi" na terenie działki NR 23/1, AM-3, Obręb Lenartowice, Gmina Pleszew.

Pobierz - format pdf