Obwieszczenie AU.6733.17.2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

Obwieszczenie AU.6733.17.2011 z dnia 14 grudnia 2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi Nowa Wieś - Taczanów" na terenie działki NR 228/2, AM-1, Obręb Nowa Wieś, Gmina Pleszew.

Pobierz - format pdf