Obwieszczenie AU.6733.19.2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

Obwieszczenie AU.6733.19.2011 z dnia 14 grudnia 2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej średniego i niskiego napięcia, przyłącza kablowego niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym oraz stacji transformatorowej typu miejskiego MBST 2-/630 ".

Pobierz - format pdf