Ogłoszenie z dnia 15-12-2011r.

Ogłoszenie z dnia 15-12-2011r. Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kowalewie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz - format pdf