Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia GK.6220.11-13.1011.as

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia  GK.6220.11-13.1011.as o zmianie miejsca rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania prowadzonego na wniosek firmy Biopawer S.A.o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Budowa instalacji biogazowni o mocy elektrycznej 600kW na terenie działki nr 145 (obręb 0029 Zielona Łąka) w miejscowości Zielona Łąka"

Pobierz - format pdf