Zarządzenie Nr 138/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 listopada 2011r

Zarządzenie Nr 138/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 listopada 2011r w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/VI/2011 Burmistrza MIasta i Gminy Pleszew w sprawie dochodów i wydatków z ZFŚS oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2011r.

Pobierz - format pdf