Zarządzenie Nr 144/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2011r

Zarządzenie Nr 144/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2011r w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz - format pdf