Ogłoszenie AU.6721.14.2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie AU.6721.14.2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gm. Pleszew

Pobierz - format pdf