Ogłoszenie AU.6721.19.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie AU.6721.19.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

Pobierz - format pdf