Informacja GK. 7234. 215.2011.DA z dnia 02-01-2012r.

Informacja GK. 7234. 215.2011.DA z dnia 02-01-2012r.  o przebudowie drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Piłsudskiego w Kowalewie w ramach której może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.

Pobierz - format pdf