Zarządzenie Nr 2/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 2/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.

Pobierz - format pdf