Zarządzenie Nr 11/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 11/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie: sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Pobierz - format pdf