Obwieszczenie AU.6733.2.2012 z dnia 23 stycznia 2012r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2012 z dnia 23 stycznia 2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE DZ 63mm I L = 130 m W PLESZEWIE
 
Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf