Obwieszczenie AU.6733.3.2012 z dnia 23 stycznia 2012r.

Obwieszczenie AU.6733.3.2012 z dnia 23 stycznia 2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA dn(Dz) 125/90/63PE W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, gm. PLESZEW.

Pobierz - format pdf