Obwieszczenie AU.6733.10.2011.2012 z dnia 24 stycznia 2012r.

Obwieszczenie AU.6733.10.2011.2012 z dnia 24 stycznia 2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 12/2011 z dnia 17.08.2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 W PLESZEWIE, WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI ORAZ POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ NA PRZEBUDOWIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 957/6, 957/5, OBRĘB PLESZEW.
 
Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf