Ogłoszenie z dnia 26-01-2012r.

Ogłoszenie z dnia 26-01-2012r. o I rokowaniach po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej i niezagospodarowanej położonej w Grodzisku, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 155 o pow. 5.200m², zapisanej w KW nr KZ1P/00022709/3.

Pobierz - format pdf