Zarządzenie Nr 148/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011r

Zarządzenie Nr 148/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów i sprzetu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pleszew

Pobierz - format pdf