Zarządzenie Nr 151/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011r

Zarządzenie Nr 151/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew. 

Pobierz - format pdf