Zarządzenie Nr 152/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011 r

Zarządzenie Nr 152/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych

Pobierz - format pdf