Zarządzenie Nr 5/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09 stycznia 2012r

Zarządzenie Nr 5/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09 stycznia 2012r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowinie za wynagrodzeniem służębności przejścia i pzejazdu (drogi koniecznej) obciązającej nieruchomości stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz - format pdf