Deklaracje na podatek od środków transportowych 2019

Podstawa prawna: art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

Składający: Podatnicy podatku od środków transportowych

Termin składania: do 15 lutego roku podatkowego jak rónież w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego  lub zmiany misjeca zamieszkania lub siedziby.

Miejsce składania: siedziba organu podatkowego właściwa dla miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

 

Pobierz deklarację na podatek od środków transportowych - format pdf - format xls

Pobierz załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - format pdf - format xls