Ogłoszenie z dnia 06-02-2012r.

Ogłoszenie z dnia 06-02-2012r. Stowarzyszenia Pionier o realizacji zadania publicznego "Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci z terenu gminy".

Oferta złożona w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew Rynek 1.

Pobierz tekst ogłoszenia