Zawiadomienie GK 6220.3.2012 z dnia 02-02-2012

Zawiadomienie GK 6220.3.2012 z dnia 02-02-2012 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Punkt zbierania odpadów (złomu) w m. Suchorzew

Pobierz tekst zawiadomnienia - format pdf