Zarządzenie Nr 24/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 24/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w 2012r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf