Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew

Wycinka a ochrona przyrody
Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183).
Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważane podejmowanie decyzji w sprawie wycinki.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obecność zwierząt bytujących w koronie drzew i krzewów usuwanych, ale także rosnących w bliskim sąsiedztwie.
Zaleca się usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.
 
Procedury usuwania drzew i  krzewów pobierz dokument  - format.pdf
Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew pobierz dokument  - format.pdf
Zgłoszenie usunięcia drzewa - pobierz dokument  - format.pdf