Obwieszczenie AU.6733.2.2012 z dnia 01.03.2012r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2012 z dnia 01.03.2012r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE DZ 63 MM, L=130M W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW”

Pobierz - format pdf