Zawiadomienie GK.6220.8.2012 z dnia 15-03-2012r.

GK.6220.8.2012 o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji  polegającej na  „rozbudowie  i przebudowie budynku biurowo-socjalnego”  na dz. nr 2452/6, arkusz mapy 39, obręb Pleszew.

Pobierz tekst - format pdf