Zarządzenie Nr 25/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 25/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego za rok 2011.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf