Zarządzenie Nr 32/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 32/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przejścia i przejazdu (drogi koniecznej) obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf