Zarządzenie Nr 33/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 33/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 130/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2011r.ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf